ยิ่งรู้ยิ่งยาก


    การที่จะละความไม่รู้ ต้องอาศัยปัญญา ตั้งแต่ขั้นการฟังเข้าใจเดี๋ยวนี้ และยิ่งเข้าใจเพิ่มขึ้น ก็จะยิ่งเห็นถึงความยากยิ่งที่จะรู้และละความไม่รู้ได้จริงๆ


    หมายเลข 11676
    5 ส.ค. 2562