คิดว่าเข้าใจ


    การศึกษาธัมมะที่เป็นประโยชน์ก็คือ เพื่อความเข้าใจสภาพธรรมที่ปรากฏตามความเป็นจริงขณะนี้ ไม่ใช่การรู้เรื่องราวของธัมมะในส่วนต่างๆ แล้วคิด ว่าเข้าใจ


    หมายเลข 11675
    5 ส.ค. 2562    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari