ธรรมไม่ใช่สำหรับทุกคน


  พระธรรมเป็นประโยชน์ สำหรับผู้ที่เห็นคุณค่า เพราะมีเหตุปัจจัยที่ได้สะสม

  ความเข้าใจในพระธรรมมาแล้ว ไม่ใช่บังเอิญ ดังนั้นเมื่อได้อนุเคราะห์แนะนำ

  ผู้อื่นให้ฟังธรรมแล้ว ก็ไม่ต้องเดือดร้อนใจถ้าเขาไม่สนใจจะฟัง แต่ผู้ที่เห็น

  ประโยชน์ก็ควรฟังพระธรรมต่อไป เพื่อความเข้าใจในความเป็นธรรมที่ไม่ใช่เรา


  หมายเลข 11674
  5 ส.ค. 2562  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari