ไม่ประมาทในการฟังแต่ละครั้งว่ามีประโยชน์จริง ๆ พอ.4240


  สุ.   ถ้าเข้าใจแล้วจะตอบได้ไหม

   ผู้ถาม   ได้ค่ะ ถ้าเราไม่มั่นคงตรงนี้จริง ๆ อาจจะไม่ได้ฟัง แล้วก็ทำให้เกิดอกุศลอะไรมากมาย ก็เลยกลัว

  สุ.   เพราะฉะนั้นถ้ากลัวอย่างนี้ก็เป็นผู้ไม่ประมาท รอบคอบ ละเอียด หรือว่ากำลังศึกษาธรรมคือสิ่งที่กำลังปรากฏจริง ๆ  ไม่ใช่ไปศึกษาเรื่องอื่น สิ่งที่มีจริงทุกขณะแล้วก็ดับไปหมดไปอย่างรวดเร็ว ถ้าไม่รู้สิ่งนั้นก็เกิดแล้วหมดแล้ว ทุกชาติเป็นอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่จะรู้สักที ก็ไม่รู้ไปเรื่อย ๆ  แต่เมื่อมีหนทางที่สามารถจะรู้ สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริง ๆ  ที่กำลังปรากฏได้ก็ไม่ประมาท ที่รู้ว่าเป็นความละเอียดกว่าจะถึงการประจักษ์แจ้งความจริง นี่คือไม่ประมาทในการฟังแต่ละครั้งว่ามีประโยชน์จริง ๆ

  ผู้ถาม   ความเข้าใจมันน้อย

  สุ.   ที่เข้าใจแล้วไม่ได้หายไปใช่ไหม

  ผู้ถาม   ไม่ได้หายไป แต่บางครั้งมีความรู้สึกน้อยใจเหมือนกับท่านอาจารย์ไม่เห็นใจ

  สุ.   ก็เป็นเรื่องที่แปลก คิดคนเดียว  คนอื่นเขาจะเป็นยังไงก็ไปนั่งเดาใจเขาว่าไม่เห็นใจหรือว่าอะไรต่าง ๆ แต่ตามความจริงเพราะไม่รู้ว่าขณะนั้นเป็นธรรม นี่ไงคะที่เราจะต้องเน้นบ่อย ๆ  ว่าไม่ว่าอะไรห่อเหี่ยวก็ธรรม น้อยใจก็เป็นธรรม ไม่เห็นใจหรือจะคิดอะไรก็ชั่วขณะที่มีปัจจัยให้คิดอย่างนั้น คนที่ออกไปจากห้องนี้คงไม่คิดอย่างนี้ทุกคนใช่ไหม นี่ก็แสดงให้เห็นว่าแม้แต่ความคิดนี่บังคับไม่ได้เลย ใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่ว่าสะสมมาที่จะให้คิดอย่างไร  แต่ไม่ใช่เราทั้งหมด เป็นธรรม นี่คือการที่จะเบิกบาน การที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราและก็ค่อย ๆ เข้าใจความจริงจนกว่าจะประจักษ์แจ้งว่าไม่ใช่เรา แต่โลภะไม่ปล่อย อย่าลืม โลภะทำให้เราเกิดแล้วก็ตาย ๆ แล้วก็เกิด วนเวียนอยู่ในสังสารวัฏ แม้จะปล่อยให้คิดถูกก็ไม่ปล่อย แม้จะปล่อยให้เข้าใจหนทางที่ถูกก็ไม่ปล่อย แม้จะฟังว่าเป็นธรรมก็ไม่ปล่อย ยังให้คงเป็นเราอยู่ต่อไป ด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคจึงไม่ทรงน้อมพระทัยที่จะแสดงพระธรรมซึ่งตรงกันข้ามกับที่เคยเป็น เพราะที่เคยเป็นไม่เคยปล่อยอะไรเลย ต้องการหมดทุกอย่าง


  Tag  เป็นธรรม ไม่ประมาทในการฟัง ไม่ใช่เรา
  หมายเลข 11669
  2 ก.ค. 2562  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari