โลภะตามมาหรือเปล่า พอ 5241


  สุ.   นี่ก็คือ กว่าจะรู้จักตัวจริงของสภาพธรรม ต้องอบรมเจริญปัญญา แล้วยิ่งเห็นธรรมละเอียด จึงสามารถจะละโลภะได้ มิฉะนั้นละโลภะไม่ได้เลย โลภะคอยอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าขณะไหน สติเกิด รู้ลักษณะของสภาพธรรม โลภะตามมาหรือเปล่า  ฟังธรรมเข้าใจแล้ว โลภะตามมาหรือเปล่า ขยับเขยื้อนไปไหน ก็ไม่รู้เลยว่า โลภะไม่ต้องคอยเลย พร้อมที่จะเกิด และอะไรจะดับโลภะได้ และต้องตามลำดับขั้นด้วย คือ ละความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมว่าเป็นตัวตน

  โลภะมาหรือยัง มาแล้ว อยากละแล้วใช่ไหมคะ  เมื่อไรจะละได้ อย่าลืมนะคะ อยู่ใต้อำนาจของโลภะมานานแสนนาน จนกระทั่งโลภะมีกำลัง แสดงให้เห็นว่า จะปล่อยใคร ไม่ปล่อยใครแล้วแต่การสะสม ถ้ามีโลภะมากๆ ๆ ๆ ไปเรื่อยๆ แม้แต่เพียงฟังก็ยังอยากไม่ให้มีโลภะ และจะไปทำอะไรได้ เขามีกำลังถึงระดับนั้น  นอกจากฟัง ค่อยๆเข้าใจตามความเป็นจริงว่า ปัญญา คือ ความเห็นถูก ความเข้าใจถูก ที่จะต้องเจริญขึ้น สะสมให้มากขึ้น

   

   


  หมายเลข 11673
  5 ส.ค. 2562  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari