อย่าหลงคิดว่า เราจะทำได้ พอ.5241


  สุ.   พิสูจน์ธรรมที่ได้ฟังได้ใช่ไหมคะ ก่อนที่จะได้ฟังคุณธีรพันธ์ กำลังฟังเรื่องอื่น กำลังเข้าใจสิ่งที่กำลังได้ยิน แล้วพอได้ยินคุณธีรพันธ์พูด ไม่คิดถึงเรื่องนั้นแล้ว แล้วเวลาที่คุณธีรพันธ์กำลังพูดแล้วฟัง ก็เข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง พอจบแล้วก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นแล้ว

  เพราะฉะนั้นแต่ละขณะก็เกิดขึ้น ตามเหตุตามปัจจัย แต่ความเข้าใจจากการฟังไม่ได้หายไปไหนเลย แต่ว่าจะต้องมีความเข้าใจจริงๆในลักษณะของสภาพธรรม ในขณะที่ฟังเข้าใจ จะสะสมเป็นสังขารขันธ์ ไม่ใช่เราต้องไปพยายามคิดให้มากๆ ปรุงแต่งให้เยอะๆ  นั่นคือความเป็นตัวตน โดยที่ไม่เข้าใจว่า แท้ที่จริงแล้ว ไม่มีใครสักคนหนึ่งที่สามารถที่จะทำอะไรได้ แต่ลักษณะของสภาพธรรมแต่ละลักษณะเกิดขึ้นทำกิจของสภาพธรรมนั้นๆเอง เช่น ศรัทธาเกิดขึ้นก็ทำกิจของศรัทธา สติเกิดขึ้นก็ทำกิจของสติ อโลภะ อโทสะ  ทุกอย่างเกิดขึ้น ก็ทำกิจของสภาพธรรมนั้นๆ

  เพราะฉะนั้นอย่าหลงคิดว่า เราจะทำได้ แต่ว่าเป็นการกระทำกิจการงานของสภาพธรรมแต่ละอย่าง ทั้งจิตและเจตสิก


  Tag  สังขารขันธ์ ไม่ใช่เราทำ
  หมายเลข 11696
  7 ส.ค. 2562  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari