ขณะนี้พูดเหมือนกับรู้จักโลภะ พอ.5241


    สุ.     ขณะนี้พูดเหมือนกับรู้จักโลภะ รู้จักเรื่องโลภะ แต่ตัวโลภะจริงๆ ก็สบายมาก เกิดดับไปอยู่เรื่อยๆ โดยที่ไม่มีใครรู้

    เพราะฉะนั้นจะเห็นได้จริงๆว่า ต้องเข้าใจถูก และก็รู้ว่า กว่าจะละโลภะได้ ต้องละโลภะที่เกิดร่วมกับความเห็นผิด ที่ยึดถือสภาพธรรมว่าเป็นเรา ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดท้อถอย เราทั้งนั้นเลย เมื่อไรไม่เป็นเรา เมื่อนั้นปลอดภัย เป็นพระอริยบุคคล ไม่ต้องเกิดอย่างที่เคยเกิดมาแล้วนานแสนนาน แต่จะเกิดอีกอย่างมากเพียง ๗ ชาติ โลภะยอมปล่อยไหมคะ ๗ ชาติ หรืออยากได้มากกว่านั้น


    หมายเลข 11672
    5 ส.ค. 2562    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari