เพราะอะไรเรายังคงยึดถือจิต เจตสิก รูป ว่าเป็นเรา ทั้ง ๆ ที่ฟัง พอ.4236

ผู้ถาม   คือผมคิดถึงว่าการมานั่งฟังธรรมนี่ก็ไม่ใช่เรามานั่งฟัง จิตฟัง

สุ.     ทราบไหมว่าทำไมเรายังคงยึดถือสภาพธรรมที่เป็นจิต เจตสิก รูป ว่าเป็นเรา ทั้ง ๆ ที่ฟัง ทุกคนก็ยอมรับความจริงว่าไม่มีอะไรเลยถ้าไม่มีจิต เจตสิก รูป ก็ต้องไม่มีอะไร แต่ว่าสิ่งที่มีจะเป็นอื่นไม่ได้นอกจากจิต เจตสิก รูป  แต่ทำไมเราไม่เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้ พอจะทราบไหมว่าเพราะอะไร

ผู้ถาม     สิบปี พอฟังเข้าใจจริง ๆ แต่มันก็อธิบายไม่ได้ว่าทำไม

สุ.     เพราะไม่รู้ใช่ไหมว่าเพราะอะไรเรายังคงยึดถือจิต เจตสิก รูป ว่าเป็นเรา ทั้ง ๆ ที่ฟัง

ผู้ถาม     แสดงว่าเรารู้แค่อรรถแค่นั้น

สุ.     หมายความว่าเรายังไม่ได้เข้าใจลักษณะของจิต เจตสิก รูป จริง ๆ  เราเพียงแต่ได้ยินเรื่องราว เพราะฉะนั้นถ้าเราฟังเรื่องของจิต เจตสิก รูป มากขึ้น เห็นความละเอียด รู้ความเป็นอนัตตา รู้ลักษณะของจิตและเจตสิก รูป  ก็จะทำให้ค่อย ๆ เห็นว่าไม่ใช่เราและไม่มีเรา เพราะว่าไม่ว่าจะกล่าวถึงความริษยามีจริง ๆ  เคยเป็นเรา แต่พอศึกษาแล้วก็รู้ว่าเป็นธรรมอย่างหนึ่ง ขณะนั้นเกิดความรู้สึกจะไม่สบายเลย เป็นความขุ่นเคืองใจ ขณะนั้นก็จะรู้ว่าขณะนั้นก็เป็นธรรม

 

 

 

 

 

 


หัวข้อหมายเลข  11624
ปรับปรุง  26 มี.ค. 2562