ฟังแล้วมันแห้ง ๆ พอ.4234


    ผู้ถาม     กราบเรียนท่านอาจารย์ ผมฟังมาตั้งแต่เช้านี่มันยังไม่ตื่นเลย ฟังแล้วมันแห้ง ๆ  คือมันไม่อยากจำเลย แต่ถ้าเผื่อว่าแกงอย่างนี้เอาไปทำอาหารเช้า แกงนี้ไปทำอาหารกลางวัน แกงนี้ไปทำอาหารเย็น จะรู้สึกว่าประโยชน์ของมันคืออะไร เราไปใช้อะไร มันตื่นเต้น มันอยากจะเรียน ผ่านไปมันก็แห้ง 

    สุ.     ที่กล่าวว่าแห้งเพราะเหตุว่าพระธรรมไม่ได้อยู่ในกระดาษไม่ว่าจะมีตำรามากมายเป็นพระไตรปิฎก อัฏฐกถาฎีกาในรู่นตั้งแต่พระผู้มีพระภาคทรงดับขันธ์ปรินิพพานและก็มีการสังคายนาตลอดมาจนกระทั่งถึงแต่ละยุคซึ่งก็มีตำราเพิ่มขึ้นเป็นกระดาษทั้งหมด เพราะฉะนั้นความแห้งก็คือว่าไม่ได้เข้าใจธรรม เพียงแต่ว่าอ่านชื่อ จำชื่อ หรือว่าคำนี้มาจากไหน ตำราทั้งหมดมีเพียบพร้อมและก็จะมีเพิ่มขึ้นด้วยแต่แห้งเพราะเหตุว่าธรรมไม่ได้อยู่ในกระดาษ ด้วยเหตุนี้การฟังธรรมก็คือว่าฟังเพื่อที่จะได้มีตนเองเป็นที่พึ่ง ถ้าเราฟังแล้วยังถามคนโน้นคนนี้ว่านี่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศล หมายความว่าขณะนั้นเราไม่ได้เข้าใจธรรม เราจะได้แต่เพียงคำตอบซึ่งไม่ใช่ความรู้ของเราซึ่งเกิดจากการฟังไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเห็นถูก จนกระทั่งเป็นที่พึ่งของตนเอง


    หมายเลข 11588
    2 พ.ย. 2561