เดี๋ยวสุข เดี๋ยวทุกข์ แต่เป็นเรา พอ.4234


    สุ.     แม้แต่ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาธรรมก็รู้ว่าเดี๋ยวโกรธ เดี๋ยวรัก เดี๋ยวสุข เดี๋ยวทุกข์ แต่เป็นเรา เพราะเหตุว่ายังไม่ได้เข้าใจว่าแท้ที่จริงทั้งหมดก็เป็นธรรมแต่ละลักษณะคือเป็นจิตบ้างและก็เป็นเจตสิกบ้างที่เกิดดับ ถ้ากล่าวถึงจิตจะค่อย ๆ เข้าใจขึ้น เพราะเหตุว่าขณะนี้กำลังมีจิตซึ่งโดยประเภทใหญ่ ๆ เราก็จะรู้จักว่าจิตที่เป็นกุศลมีและก็จิตที่เป็นอกุศลก็มี ถูกต้องไหมคะ


    หมายเลข 11592
    2 พ.ย. 2561