คิดธรรมะด้วยอะไร


  ฟังธรรมะแล้วคิดถึงธรรมะด้วยความอยากรู้ หรือความสงสัย หรือด้วย

  ความเข้าใจว่า เป็นขั้นฟังขั้นไตร่ตรอง และค่อยๆสะสมความเข้าใจ

  ให้มั่นคงเพิ่มขึ้น โดยความไม่ใช่เรา


  หมายเลข 11557
  6 ก.ย. 2561  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari