คิดธรรมะด้วยอะไร


    ฟังธรรมะแล้วคิดถึงธรรมะด้วยความอยากรู้ หรือความสงสัย หรือด้วย

    ความเข้าใจว่า เป็นขั้นฟังขั้นไตร่ตรอง และค่อยๆสะสมความเข้าใจ

    ให้มั่นคงเพิ่มขึ้น โดยความไม่ใช่เรา


    หมายเลข 11557
    6 ก.ย. 2561