คิดธรรมะด้วยอะไร

ฟังธรรมะแล้วคิดถึงธรรมะด้วยความอยากรู้ หรือความสงสัย หรือด้วย

ความเข้าใจว่า เป็นขั้นฟังขั้นไตร่ตรอง และค่อยๆสะสมความเข้าใจ

ให้มั่นคงเพิ่มขึ้น โดยความไม่ใช่เรา


หัวข้อหมายเลข  11557
ปรับปรุง  6 ก.ย. 2561