ตะกละคืออะไร

ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรม ก็จะไม่รู้จักแม้สักคำหนึ่งที่พูด ว่าความจริงของสิ่งนั้นคืออะไร


หัวข้อหมายเลข  11559
ปรับปรุง  6 ก.ย. 2561