ตะกละคืออะไร


    ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรม ก็จะไม่รู้จักแม้สักคำหนึ่งที่พูด ว่าความจริงของสิ่งนั้นคืออะไร


    หมายเลข 11559
    6 ก.ย. 2561    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari