ตะกละคืออะไร


    ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรม ก็จะไม่รู้จักแม้สักคำหนึ่งที่พูด ว่าความจริงของสิ่งนั้นคืออะไร


    หมายเลข 11559
    6 ก.ย. 2561