เบาสบายเพราะเข้าใจธรรม

เพราะเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นธรรมะ ที่เกิดตามเหตุปัจจัย บังคับบัญชาไม่ได้

จึงเบาสบายจากการยึดว่าเป็นเรา ของเรา ที่ต้องไปขวนขวายด้วยความ

เป็นตัวตนที่จะทำที่จะรู้


หัวข้อหมายเลข  11561
ปรับปรุง  6 ก.ย. 2561