เบาสบายเพราะเข้าใจธรรม


    เพราะเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นธรรมะ ที่เกิดตามเหตุปัจจัย บังคับบัญชาไม่ได้

    จึงเบาสบายจากการยึดว่าเป็นเรา ของเรา ที่ต้องไปขวนขวายด้วยความ

    เป็นตัวตนที่จะทำที่จะรู้


    หมายเลข 11561
    6 ก.ย. 2561