เบาสบายเพราะเข้าใจธรรม


  เพราะเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นธรรมะ ที่เกิดตามเหตุปัจจัย บังคับบัญชาไม่ได้

  จึงเบาสบายจากการยึดว่าเป็นเรา ของเรา ที่ต้องไปขวนขวายด้วยความ

  เป็นตัวตนที่จะทำที่จะรู้


  หมายเลข 11561
  6 ก.ย. 2561  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari