เข้าใจธรรมะไม่มีปัญหา


    ความเข้าใจธรรมเท่านั้น ที่ทำให้แก้ไขได้ทุกปัญหา และค่อยๆเปลี่ยนจิตใจให้เป็นไปในทางที่ดีเพิ่มขึ้น


    หมายเลข 11562
    13 พ.ย. 2561