เข้าใจธรรมะไม่มีปัญหา

ความเข้าใจธรรมเท่านั้น ที่ทำให้แก้ไขได้ทุกปัญหา และค่อยๆเปลี่ยนจิตใจให้เป็นไปในทางที่ดีเพิ่มขึ้น


หัวข้อหมายเลข  11562
ปรับปรุง  13 พ.ย. 2561