กว่าจะสะสางความเป็นเรา


  ความเข้าใจเพียงเล็กน้อย ผสมกับความคิดของเรา ไม่ใช่สติสัมปชัญญะที่

  จะละความเป็นเราได้เลย แต่ต้องอาศัยการฟังทีละน้อยสะสมไป จนกว่า

  ปํญญาจะสามารถรู้ตรงลักษณะสภาพธรรม และประจักษ์แจ้งได้ตาม

  ความเป็นจริง


  หมายเลข 11556
  6 ก.ย. 2561  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari