เข้าใจเห็นสักนิดไหม


  แม้จะเข้าใจพระธรรมในขั้นการฟังบ้างแล้ว แต่มีความเข้าใจในลักษณะ

  สภาพธรรมที่กำลังปรากฏ เช่น สภาพเห็น บ้างหรือไม่ ซึ่งแสดงว่ายัง

  ต้องอบรมปัญญาโดยการฟังธรรมต่อไปอีกมาก จนกว่าจะรู้ทั่ว


  หมายเลข 11553
  6 ก.ย. 2561  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari