อวิชชาเป็นศรีษะ


    ตราบใดยังมีศรีษะคือความไม่รู้ ก็ต้องอยู่ในสังสารวัฏฏ์ต่อไป จนกว่าจะตัดศรีษะ

    ด้วยปัญญาที่ดับความไม่รู้ได้เด็ดขาด จึงจะไม่มีชีวิตเป็นไปอีกเลย


    หมายเลข 11546
    6 ก.ย. 2561    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari