เข้าใจไม่ใช่อยากรู้


    ฟังธรรมเพื่ออบรมปัญญาขัดเกลาความไม่รู้ ไม่ใช่เพราะอยากจะรู้ธรรมะมากๆ


    หมายเลข 11548
    ปรับปรุง 6 ก.ย. 2561