เข้าใจไม่ใช่อยากรู้


    ฟังธรรมเพื่ออบรมปัญญาขัดเกลาความไม่รู้ ไม่ใช่เพราะอยากจะรู้ธรรมะมากๆ


    หมายเลข 11548
    6 ก.ย. 2561    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari