เข้าใจไม่ใช่อยากรู้

ฟังธรรมเพื่ออบรมปัญญาขัดเกลาความไม่รู้ ไม่ใช่เพราะอยากจะรู้ธรรมะมากๆ


หัวข้อหมายเลข  11548
ปรับปรุง  6 ก.ย. 2561