อุปกิเลส


  กิเลสมีหลายระดับทั้งที่มีกำลังน้อยและมีกำลังมาก ซึ่งอุปกิเลสเป็นกิเลส

  ที่มีกำลังมาก จนปรากฏอาการให้เห็นได้ เช่น ความลบหลู่ และโลภะที่มี

  กำลังมากกว่าปกติ เป็นต้น


  หมายเลข 11549
  6 ก.ย. 2561  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari