ไม่ประมาทกุศลแม้เล็กน้อย

กุศลแม้จะเล็กน้อย แต่ก็เป็นกุศล ไม่ใช่ขณะที่อกุศลจะเกิด และกุศลแม้เล็กน้อย

ก็จะค่อยๆสะสมเพิ่มขึ้น


หัวข้อหมายเลข  11550
ปรับปรุง  6 ก.ย. 2561