ไม่ประมาทกุศลแม้เล็กน้อย


    กุศลแม้จะเล็กน้อย แต่ก็เป็นกุศล ไม่ใช่ขณะที่อกุศลจะเกิด และกุศลแม้เล็กน้อย

    ก็จะค่อยๆสะสมเพิ่มขึ้น


    หมายเลข 11550
    6 ก.ย. 2561