พุทธานุสสติ


  ที่ได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมแต่ละคำ ที่ทำให้เข้าใจสภาพธรรม

  ที่กำลังปรากฏ ก็เพราะพระมหากรุณาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้

  ทรงแสดงธรรม จึงควรฟังพระธรรมอบรมปัญญา จนกว่าจะประจักษ์

  แจ้งสภาพธรรมตามที่ทรงแสดง


  หมายเลข 11547
  6 ก.ย. 2561  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari