คำที่ขจัดความมืด


    พระธรรมเป็นแสงสว่างที่ส่องขจัดความมืดคือความไม่รู้ในจิต เพราะทำให้

    เกิดความเข้าใจในสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้


    หมายเลข 11545
    6 ก.ย. 2561