คำที่ขจัดความมืด

พระธรรมเป็นแสงสว่างที่ส่องขจัดความมืดคือความไม่รู้ในจิต เพราะทำให้

เกิดความเข้าใจในสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้


หัวข้อหมายเลข  11545
ปรับปรุง  6 ก.ย. 2561