เสียงไม่ใช่ภาษา

สภาพธรรมแต่ละอย่างก็เป็นแต่ละอย่าง เช่น เสียงเป็นสภาพที่สามารถ

กระทบหู ได้ยินก็เป็นอีกสภาพหนึ่งที่รู้เสียง ความคิดความจำในเสียง

ในภาษาก็เป็นอีกสภาพหนึ่ง ความคิดในเรื่องราวก็อีกสภาพหนึ่ง


หัวข้อหมายเลข  11544
ปรับปรุง  6 ก.ย. 2561