เสียงไม่ใช่ภาษา


    สภาพธรรมแต่ละอย่างก็เป็นแต่ละอย่าง เช่น เสียงเป็นสภาพที่สามารถ

    กระทบหู ได้ยินก็เป็นอีกสภาพหนึ่งที่รู้เสียง ความคิดความจำในเสียง

    ในภาษาก็เป็นอีกสภาพหนึ่ง ความคิดในเรื่องราวก็อีกสภาพหนึ่ง


    หมายเลข 11544
    6 ก.ย. 2561