ยังไม่รู้โทษภัย


    ถ้ายังไม่รู้สภาพธรรมที่กำลังปรากฏ ก็ไม่สามารถจะถึงการเห็นโทษเห็นภัย

    ของสิ่งที่เกิดดับได้เลย


    หมายเลข 11542
    6 ก.ย. 2561