ทรัพย์อันประเสริฐ

    ทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุดคือปัญญา เพราะเงินทองเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้

    และสามารถเข้าใจความจริง จนดับกิเลสได้


    หมายเลข 11541
    ปรับปรุง 6 ก.ย. 2561