ดับแล้วไม่กลับมา

ที่มีความติดข้องในสิ่งใด ก็เพราะไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเพียงเกิดและดับแล้วไม่เหลือเลย


หัวข้อหมายเลข  11540
ปรับปรุง  6 ก.ย. 2561