ดับแล้วไม่กลับมา


    ที่มีความติดข้องในสิ่งใด ก็เพราะไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเพียงเกิดและดับแล้วไม่เหลือเลย


    หมายเลข 11540
    6 ก.ย. 2561