ความจริงเดี๋ยวนี้

ความจริงคือสภาพธรรมที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ ซึ่งเกิดตามเหตุปัจจัย


หัวข้อหมายเลข  11539
ปรับปรุง  6 ก.ย. 2561