ความจริงเดี๋ยวนี้

    ความจริงคือสภาพธรรมที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ ซึ่งเกิดตามเหตุปัจจัย


    หมายเลข 11539
    ปรับปรุง 6 ก.ย. 2561