ห่วงโลก

กลัวว่าโลกจะแตก หรือเกิดพิบัติภัยต่างๆ เพราะไม่รู้จักโลกตามความเป็นจริงว่า

โลกก็คือสภาพธรรมที่กำลังเกิดและดับไปไม่เหลือ ในขณะนี้เอง


หัวข้อหมายเลข  11538
ปรับปรุง  6 ก.ย. 2561