ธาตุรู้

    เพราะมีธาตุรู้ จึงมีสิ่งที่ปรากฏ แต่ถ้าปัญญายังไม่เจริญพอ ก็ยังไม่รู้ใน

    ลักษณะของธาตุรู้ ซึ่งต่างจากธาตุที่ไม่รู้


    หมายเลข 11537
    ปรับปรุง 6 ก.ย. 2561