ธาตุรู้

เพราะมีธาตุรู้ จึงมีสิ่งที่ปรากฏ แต่ถ้าปัญญายังไม่เจริญพอ ก็ยังไม่รู้ใน

ลักษณะของธาตุรู้ ซึ่งต่างจากธาตุที่ไม่รู้


หัวข้อหมายเลข  11537
ปรับปรุง  6 ก.ย. 2561