กิจของปัญญา

ปัญญาทำกิจรู้ความจริงในสิ่งที่กำลังปรากฏ จึงจะคลายความไม่รู้ที่มืดมน

ในสิ่งที่ปรากฏ


หัวข้อหมายเลข  11536
ปรับปรุง  6 ก.ย. 2561