กรรมฐาน

กรรมฐานคือสิ่งที่กำลังปรากฏให้ปัญญารู้ตามความจริงในขณะนี้เอง และการ

ให้กรรมฐานก็คือการให้ความเข้าใจที่ถูกต้องว่าสิ่งที่ควรรู้ยิ่งคือความจริงที่

ปรากฏขณะนี้


หัวข้อหมายเลข  11535
ปรับปรุง  6 ก.ย. 2561