มุ่งลาภหรือเปล่า

ลาภคือสิ่งที่น่าพอใจที่ได้รับทางตา หู จมูก ลิ้น กาย เพราะคุณความดีที่ได้

กระทำไว้แล้ว แต่ถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้ก็จะมุ่งลาภด้วยความไม่รู้


หัวข้อหมายเลข  11533
ปรับปรุง  6 ก.ย. 2561