ฟังธรรมซ้ำๆทำไม

แม้จะฟังธรรมว่า สภาพธรรมกำลังปรากฏทางตา หู จมูก ลิ้น กาย หรือใจ

แต่ปัญญาก็ยังไม่รู้ตามความจริงอย่างนั้น จึงต้องฟังธรรม และสนทนาธรรม

ซ้ำๆ จนมีความเข้าใจมั่นคงเพิ่มขึ้น


หัวข้อหมายเลข  11532
ปรับปรุง  6 ก.ย. 2561