โอกาสของกุศล

ในชีวิตประจำวันมากไปด้วยอกุศล ดังนั้นถ้ามีโอกาสที่กุศลแม้เล็กน้อย

จะเกิด ก็เป็นประโยชน์


หัวข้อหมายเลข  11531
ปรับปรุง  6 ก.ย. 2561