ไม่ใช่เราที่จะดี

ฟังธรรมะจนกว่าจะเข้าใจว่าเป็นสภาพธรรมที่ปรากฏตามความจริง เพราะ

ไม่ใช่เราที่จะรู้ ที่จะไปทำอะไรให้เกิดปัญญา


หัวข้อหมายเลข  11530
ปรับปรุง  6 ก.ย. 2561