ไม่ใช่เราที่จะดี


    ฟังธรรมะจนกว่าจะเข้าใจว่าเป็นสภาพธรรมที่ปรากฏตามความจริง เพราะ

    ไม่ใช่เราที่จะรู้ ที่จะไปทำอะไรให้เกิดปัญญา


    หมายเลข 11530
    วันที่ 6 ก.ย. 2561