ไม่พร้อมจะจาก

เพราะมีความติดข้องและความไม่รู้ จึงยังคงมีความอาลัย ไม่พร้อมจะจาก

สิ่งอันเป็นที่รักไปได้ แม้ว่าตามความจริง จะไม่มีเราและของเราเลย


หัวข้อหมายเลข  11526
ปรับปรุง  6 ก.ย. 2561