ทรัพย์-อริยทรัพย์ 3 พอ.4233


    สุ.   แต่ว่าสามารถที่จะมีความเข้าใจในแต่ละลักษณะของสภาพธรรม เช่น ลักษณะของศรัทธา สภาพที่ผ่องใส ขณะนี้กำลังมี เมื่อกุศลจิตเกิดแต่ไม่ได้ปรากฏ เพราะฉะนั้นกำลังฟังเรื่องของสภาพธรรมที่มีจริง ๆ แต่กว่าจะรู้จริง ๆ และจิตจะผ่องใสขึ้นตามลำดับ เพราะปัญญาที่เข้าใจสภาพธรรมนั้นก็ต้องอบรมจนกว่าจะถึงความเป็นอริยทรัพย์ของพระโสดาบัน


    Tag  ทรัพย์ อริยทรัพย์
    หมายเลข 11519
    8 ส.ค. 2561    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari