ทรัพย์-อริยทรัพย์ 1 พอ.4233


    ผู้ถาม     อยากจะให้ท่านอาจารย์อธิบายอริยทรัพย์ ทรัพย์คืออะไร และอริยทรัพย์คืออะไร

    สุ.     การฟังธรรมต้องไม่ลืมว่าไม่ใช่ฟังชื่อ เพราะฉะนั้นที่ได้ฟังนี่ปลื้มใจหรือเปล่า ทรัพย์คือเครื่องปลื้มใจ สิ่งที่ทำให้เราปลาบปลื้ม เพราะเหตุว่าคนที่มีทรัพย์ทางโลก พอมีทรัพย์เข้าก็สบายใจ ไม่เดือดร้อน แต่นั่นยังเป็นทรัพย์ที่สาธารณะทั่วไปกับอันตรายต่าง ๆ  โจรก็ลักพาได้ น้ำก็พัดพาไปได้ซึ่งทุกคนก็ได้เห็นตัวอย่างทายาทซึ่งไม่เป็นที่รักก็มีมากที่ทรัพย์เหล่านั้นจะหมดสิ้นไป แต่ทรัพย์เครื่องปลื้มใจที่ใครก็ไม่สามารถที่จะนำไปได้หรือว่าเอาไปได้ก็คือทรัพย์ภายในหรือว่าเครื่องปลื้มใจได้แก่ศรัทธา เพราะ ฉะนั้นขณะที่กำลังฟังเรื่องนี้คือเรื่องของอริยทรัพย์ ปลื้มใจหรือเปล่า จะรู้ว่ากำลังของศรัทธาและทรัพย์มีแค่ไหนในขณะที่ได้ฟัง มิฉะนั้นเราก็ฟังเรื่องของบุคคลอื่น เช่น พระอริยบุคคล ทรัพย์ของท่านนี่เป็นอริยทรัพย์แน่นอน เพราะว่ากว่าที่จะได้รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง ท่านต้องมีความเข้าใจในขั้นของการฟังที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมได้ว่าปัญญาที่จะสามารถดับกิเลสได้ ละคลายความสงสัยต้องเป็นปัญญาที่กำลังเข้าใจลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏ นี่คือการฟังก็ต้องมีการฟังหลายขั้น ฟังเพียงชื่อ ฟังเพียงเรื่องราว และก็จำชื่อ จำเรื่องราว กับการฟังและก็รู้ว่าขณะที่กำลังฟังนี่เอง จริง ๆ แล้วขณะนั้นมีศรัทธา แต่ศรัทธาที่ฟังประกอบด้วยปัญญามากแค่ไหน และก็พอที่จะรู้สึกถึงความปลื้มใจหรือยัง หรือว่ายังไม่ปรากฏความปลื้มใจ เพียงแต่ฟังแล้วก็เริ่มจะเข้าใจขึ้น


    Tag  ทรัพย์ อริยทรัพย์
    หมายเลข 11517
    8 ส.ค. 2561