ช่วยกันเปิดเผยคำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


    ช่วยกันเปิดเผยคำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


    หมายเลข 11510
    28 ก.ค. 2561