ไม่ประมาทในกุศลและอกุศลแม้เพียงเล็กน้อย

ไม่ประมาทในกุศลและอกุศลแม้เพียงเล็กน้อย


หัวข้อหมายเลข  11574
ปรับปรุง  19 ก.ย. 2561