ไม่ประมาทในกุศลและอกุศลแม้เพียงเล็กน้อย


    ไม่ประมาทในกุศลและอกุศลแม้เพียงเล็กน้อย


    หมายเลข 11574
    19 ก.ย. 2561    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari