ไม่ประมาทในกุศลและอกุศลแม้เพียงเล็กน้อย


    ไม่ประมาทในกุศลและอกุศลแม้เพียงเล็กน้อย


    หมายเลข 11574
    ปรับปรุง 19 ก.ย. 2561