พระธรรมวินัยกับมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒ [๑๑ ตอน]

สนทนาพิเศษ
เรื่อง พระธรรมวินัยกับมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒
ประเด็น "สำนักปฏิบัติธรรมไม่มีในพระธรรมวินัย"
[รวม ๑๑ ตอน]


หัวข้อหมายเลข  11578
ปรับปรุง  2 ต.ค. 2561