คำจริงทั้งหมดเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


  "คำจริงทั้งหมดเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า"

  จากการสนทนาธรรม
  ที่โรงแรม รามาด้า (RAMADA) พาราณสี ประเทศอินเดีย
  วันอังคารที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒


  หมายเลข 11615
  30 ม.ค. 2562  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari