คำจริงทั้งหมดเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


  "คำจริงทั้งหมดเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า"

  จากการสนทนาธรรม
  ที่โรงแรม รามาด้า (RAMADA) พาราณสี ประเทศอินเดีย
  วันอังคารที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒


  หมายเลข 11615
  วันที่ 30 ม.ค. 2562