คำจริงทั้งหมดเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

"คำจริงทั้งหมดเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า"

จากการสนทนาธรรม
ที่โรงแรม รามาด้า (RAMADA) พาราณสี ประเทศอินเดีย
วันอังคารที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒


หัวข้อหมายเลข  11615
ปรับปรุง  30 ม.ค. 2562