คำจริงทั้งหมดเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

  "คำจริงทั้งหมดเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า"

  จากการสนทนาธรรม
  ที่โรงแรม รามาด้า (RAMADA) พาราณสี ประเทศอินเดีย
  วันอังคารที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒


  หมายเลข 11615
  30 ม.ค. 2562