พระภิกษุกับสาธารณสงเคราะห์ 01-05

    จากรายการบ้านธัมมะ วันที่ ๑๓, ๑๙ และ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒, ๒ และ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒


    หมายเลข 11743
    29 พ.ย. 2562