พ้นภัย เพราะเข้าใจความจริง


    พ้นภัย เพราะเข้าใจความจริง


    หมายเลข 11853
    28 มี.ค. 2563    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari