สัตวโลกเป็นที่ดูบุญและบาป และ ดูผลแห่งบุญและบาป


  สัตวโลกเป็นที่ดูบุญและบาป และ ดูผลแห่งบุญและบาป

  (สนทนาธรรมที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.พิษณุโลก
  พฤษภาคม ๒๕๔๕)
  หมายเลข 11866
  31 มี.ค. 2563  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari