ออกอากาศวิทยุพิเศษ ธรรมกับกลัวโควิด 19


  ออกอากาศวิทยุพิเศษ
  ออกอากาศวิทยุพิเศษ ธรรมกับกล้วโควิด 19
  ดีเจบัญชร วิเชียรศรี  ผู้ดำเนินรายการจิบกาแฟข้างสภา
  สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  สนทนากับอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
  วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563


  หมายเลข 11860
  29 มี.ค. 2563