ออกอากาศวิทยุพิเศษ ธรรมกับกลัวโควิด 19


  ออกอากาศวิทยุพิเศษ
  ออกอากาศวิทยุพิเศษ ธรรมกับกล้วโควิด 19
  ดีเจบัญชร วิเชียรศรี  ผู้ดำเนินรายการจิบกาแฟข้างสภา
  สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  สนทนากับอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
  วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563


  หมายเลข 11860
  29 มี.ค. 2563  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari