มีชีวิตอยู่ด้วยพระธรรม


    มีชีวิตอยู่ด้วยพระธรรม


    หมายเลข 11834
    31 ม.ค. 2563    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari