สนทนาธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562


    สนทนาธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562
    "เพื่อความเข้าใจอย่างมั่นคง ว่า ธรรม เป็น ธรรม ไม่ใช่เรา" 


    หมายเลข 11670
    18 ก.ค. 2562    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari