สนทนาธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562


    สนทนาธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562
    "เพื่อความเข้าใจอย่างมั่นคง ว่า ธรรม เป็น ธรรม ไม่ใช่เรา" 


    หมายเลข 11670
    18 ก.ค. 2562