ผูกพันเพราะไม่รู้สิ่งที่ปรากฏ

ผูกพันเพราะไม่รู้สิ่งที่ปรากฏ


หัวข้อหมายเลข  11575
ปรับปรุง  22 ก.ย. 2561