พระธรรมวินัยกับมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑[๙ ตอน]


  สนทนาพิเศษ
  เรื่อง พระธรรมวินัยกับมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑ 
  ประเด็น "ไม่มีมหาเถรสมาคมในพระธรรมวินัย"
  [รวม ๙ ตอน]


  หมายเลข 11521
  2 ต.ค. 2561  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari